Thông tin

Dự án này được tài trợ bởi Cồng đồng Châu Âu.
Bài viết này này chỉ phản ánh cải nhìn của tác giả,
và Cồng đồng Châu Âu không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin chứa trong trang này.

Images and data from:
Kalberla, P.M.W. et al., 2005, A&A, 440, 775
Mellinger, A., 2009, PASP, 121, 1180
Schlegel, D.J., 1998, ApJ, 500, 525

Trang web chạy tồi ưu cho Firefox / Chrome / Safari

France - UPMC, Observatoire de Paris; Spain - Universidad Complutense in Madrid; Portugal - Nuclio Ncleo Interactivo de Astronomia; Greece - National Observatory of Athens; Cyprus - Lykeio Agiou Ioanni; Poland - Jagiellonian University; Romania - University of Craiova ; Belgium - Royal Observatory of Belgium; United Kingdom - Cardi University; Sweden - Stockholm House of Science; Germany - Frderverein Astropeiler Stockert e.v.

Liên lạccopyright@EU-HOU - Design/Conception Antoine Radiguet - Philippe Salomé