num user l b radio telescope Дата

V= null T= null

T [K] .vs. V [km/s]

V= null T= null

Карта на Млечния пътX [kpc] , Y [kpc]

Криви на въртене V [km/s] .vs. R [kpc]