Local :

T [K] .vs. V [km/s]

:
:

Криви на въртене V [km/s] .vs. R [kpc]

Карта на Млечния пътX [kpc] , Y [kpc]