Local :

T [K] som funkt. av V [km/s]

:
:

Rotationskurvor V [km/s] som funkt. av R [kpc]

Karta över Vintergatan X [kpc] , Y [kpc]