Καλώς ορίσατε


Lectures (in French)

1. Radio-astronomy
2. Observe Milky Way
3. RotationCurve
4. Morphology
5. piloteRadiotelescopes
6. GetResults
7. AnalyseData
8. UseSimulator
Movie Here

Important: you need to have an account to access the antennas
1) Create an account
2) Make a reservation to book a telescope time slot
3) Observe during your allocated time
4) Be careful, the booking time is in UTC (Universal Time) : compute your local time
5) Use Krakow or Paris-2m for the moment : see below

Note:
1) If any antenna is not responding, please send us an email
2) The Antenna in Spain is still in restricted use mode
3) The Portuguese Antenna is being moved (restricted use)
4) The French Antenna in Toulouse is in restricted use mode for the moment
5) The French Antenna in Nancay is in restricted use mode for the moment
6) PARIS-3m antenna is being repaired. It is not available for a few days (since Jan 25th, 2015)


Exercise 1
RotationCurve.pdf


For more informations, have a look to the documents :
More pedagogical Material

24 Νοεμβρίου, 2011 | EU-HOU ραδιοαστρονομία
Καλώς ήλθατε στο Ευρωπαϊκό Hands-On Universe. Ο σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να παρέχει εξ'αποστάσεως πρόσβαση σε μικρά ραδιοτηλεσκόπια εγκατεστημένα σε όλη την Ευρώπη. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε αυτά τα τηλεσκόπια εξ'αποστάσεως. Με βάση τις παρατηρήσεις σας, θα είστε σε θέση να χαρτογραφήσετε τον Γαλαξία μας...

Παρατηρητής

Διαδικτυακή διεπαφή για την εξ'αποστάσεως χρήση της Κεραίας. Απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός για την πρόσβαση σας.

Προσομοιωτής

Διαδικτυακή διεπαφή για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων LAB και στα αντίστοιχα διαδραστικά εργαλεία για να εκτελέσετε την άσκηση που αφορά τον Γαλαξία (καμπύλη περιστροφής και σπειροειδείς βραχίονες)

Αρχείο

Βάση δεδομένων από όλες τις παρατηρήσεις που λήφθηκαν από τις 5 κεραίες, καθώς και τα εργαλεία για (i) να εμφανίσετε και να κατεβάσετε τα αρχειοθετημένα αποτελέσματα και (ii) να δημιουργήσετε ένα χάρτη του Γαλαξία μας.

Connect