Välkommen


Lectures (in French)

1. Radio-astronomy
2. Observe Milky Way
3. RotationCurve
4. Morphology
5. piloteRadiotelescopes
6. GetResults
7. AnalyseData
8. UseSimulator
Movie Here

Important: you need to have an account to access the antennas
1) Create an account
2) Make a reservation to book a telescope time slot
3) Observe during your allocated time
4) Be careful, the booking time is in UTC (Universal Time) : compute your local time
5) Use Krakow or Paris-2m for the moment : see below

Note:
1) If any antenna is not responding, please send us an email
2) The Antenna in Spain is still in restricted use mode
3) The Portuguese Antenna is being moved (restricted use)
4) The French Antenna in Toulouse is in restricted use mode for the moment
5) The French Antenna in Nancay is in restricted use mode for the moment
6) PARIS-3m antenna is being repaired. It is not available for a few days (since Jan 25th, 2015)


Exercise 1
RotationCurve.pdf


For more informations, have a look to the documents :
More pedagogical Material

24 november, 2011 | EU-HOU Radioastronomi
Välkommen till europeiska Hands-On Universe. Syftet med denna sajt är att ge kontakt med små radioteleskop som finns på flera platser i Europa. Det är möjligt att styra dessa teleskop på distans. Med hjälp av dina observationer kan du göra en karta över vår galax, Vintergatan...

Observatör

Webbgränssnitt för att på distans använda antennen. Du behöver ett användarnamn och ett lösenord för att få tillgång till denna resurs.

Simulator

Webbgränssnitt för att komma åt LAB-databasen och verktyg för att interaktivt genomföra Vintergatsövningen (rotationskurva och spiralarmar

Arkiv

Databas med alla observationer som gjorts med de 5 antennerna och verktyg för att (1) ladda ner och visa upp arkiverade resultat och (2) skapa en karta över Vintergatan.

Connect