Witamy


Lectures (in French)

1. Radio-astronomy
2. Observe Milky Way
3. RotationCurve
4. Morphology
5. piloteRadiotelescopes
6. GetResults
7. AnalyseData
8. UseSimulator
Movie Here

Important: you need to have an account to access the antennas
1) Create an account
2) Make a reservation to book a telescope time slot
3) Observe during your allocated time
4) Be careful, the booking time is in UTC (Universal Time) : compute your local time
5) Use Krakow or Paris-2m for the moment : see below

Note:
1) If any antenna is not responding, please send us an email
2) The Antenna in Spain is still in restricted use mode
3) The Portuguese Antenna is being moved (restricted use)
4) The French Antenna in Toulouse is in restricted use mode for the moment
5) The French Antenna in Nancay is in restricted use mode for the moment
6) PARIS-3m antenna is being repaired. It is not available for a few days (since Jan 25th, 2015)


Exercise 1
RotationCurve.pdf


For more informations, have a look to the documents :
More pedagogical Material

24. listopada 2011 | EU-HOU RadioAstronomia.
Witamy w EU-HOU. Celem tej strony jest udostępnienie małego radioteleskopu znajdującego się w Obserwatorium Astronomicznym UJ. Można nim zdalnie sterować. Z własnych obserwacji zbudujesz mapę naszej Galaktyki, Mlecznej Drogi...

Obserwator

Interfejs zdalnego korzystania z anteny. Dostęp wymaga podania loginu i hasła.

Symulator

Interfejs dostępu do bazy LAB oraz narzędzi do interaktywnego wykonania ćwiczeń MW (krzywa rotacji i ramiona spiralne)

Archiwum

Baza danych obserwacji wszystkich 5 anten z narzędziami do (i) wyświetlania/pobierania zarchiwizowanych wyników (ii) tworzenia mapy Mlecznej Drogi.

Połącz się